Trendy w druku 3D na rok 2021 według prognoz HP

HP, jako jeden z kluczowych dostawców rozwiązań addytywnych, ogłosiło swoją listę prognoz dotyczących druku 3D i produkcji cyfrowej na 2021 rok.

Podobnie, jak w zeszłym roku, najważniejsze trendy, które będą miały duży wpływ na rozwój Przemysłu 4.0., to wg amerykańskiego koncernu:

  • zwiększony popyt na personalizację
  • wzrost produktywności
  • rozwój nowych materiałów
  • większa równowaga procesów
  • znaczny wzrost gospodarczy dzięki technologiom cyfrowym

Zwiększenie personalizacji i dostosowywania

Rosnące wykorzystanie druku 3D i jego zdolność do sprostania wymaganiom konsumentów zwiększy masowe dostosowywanie, umożliwiając producentom wytwarzanie spersonalizowanych produktów po konkurencyjnych cenach.

Dziewięciu na 10 respondentów (91%) ankietowanych przez HP spośród klientów i użytkowników AM stwierdziło, że dążyliby do masowej personalizacji, gdyby mogli dostosowywać części za pomocą druku 3D. Przykładem jest Smile Direct Club, firma, która działając na amerykańskim rynku usług stomatologicznych, przekształca cyfrowo przemysł ortodontyczny wart 12 miliardów dolarów. Wykorzystują druk 3D do produkcji nakładek dentystycznych, korzystając z zaawansowanych rozwiązań HP Multi Jet Fusion (4200 3D i 52003 D).

Aligner wyprudukowany z użyciem formy wydrukowanej w technologii HP MJF 3D

Cobra Golf wprowadza rewolucję w branży sportowej, personalizując produkcję np. kijów golfowych typu putter, który jest przez nich w pełni dostosowywany do użytkownika i drukowany w 3D. To pierwszy tego typu komercyjny sprzęt oferowany na rynku.

Previous slide
Next slide

Putter KING Supersport-35, wydrukowany w 3D w technologii HP Metal Jet

Wzrost produktywności dzięki oprogramowaniu i zarządzaniu danymi

Wraz z rozwojem oprogramowania, które zapewnia producentom narzędzia i infrastrukturę umożliwiającą produkcję cyfrową na dużą skalę, nastąpi również zwiększenie produktywności. Postępy w zarządzaniu danymi będą wpływać na coraz bardziej efektywne wytwarzanie i jakość części.

Według respondentów, z którymi HP przeprowadzało wywiad, największy postęp w ciągu najbliższych 5 lat, zależy głównie od automatyzacji procesów, poprawy jakości wydruków i wprowadzeniu zmian w projektowaniu, które uwzględnia wytwarzanie addytywne zamiast konwencjonalnej produkcji.

Rozwój materiałów do druku 3D

Branża medyczna i rehabilitacyjna dzięki zastosowaniu druku 3D ma możliwość dostarczania wysoce spersonalizowanych wyrobów takich jak ortezy czy obuwie, w których integracja danych biomechanicznych jest kluczowa.

Produkcja addytywna, zapewniając pełną kontrolę nad produkowanymi komponentami i nieograniczone możliwości projektowania, jest przez respondentów HP (ponad 50%) postrzegana jako najbardziej odpowiednia w  sektorze medycznym. Dzięki rozwiązaniom oferowanym na rynku druku 3D przez HP udało się między innymi  z sukcesem przeprowadzić operację rozdzielenia bliźniąt – Safy i Marwy, urodzonych ze zrośniętymi czaszkami. Lekarze, korzystając z wydrukowanego w technologii  HP Multi Jet Fusion 3D, kolorowego modelu anatomicznego unikalnej anatomii dziewczynek, mogli lepiej przygotować się do bardzo skomplikowanego zabiegu, na długo przed wejściem na salę operacyjną.

Wzrost gospodarczy wspierający ekosystemy

Niemal wszyscy respondenci na świecie (99%) uważają, że cyfrowe technologie produkcyjne mogą prowadzić do wzrostu gospodarczego. Prawie trzy czwarte (71%) ankietowanych planuje w nie zainwestować do połowy 2021 r., a 85% wskazuje, że ich firma chce zwiększyć wydatki na druk 3D. 

Sojusze na rzecz współpracy międzysektorowej

Aby kontynuować rozwój branży i zwiększać udział produkcji cyfrowej na rynku wytwórczym, dostawcy rozwiązań addytywnych muszą oferować profesjonalne szkolenia w tym zakresie  – taka współpraca ma fundamentalne znaczenie dla upowszechnienia procesów druku 3D w wielu operacjach, projektowaniu, przyspieszeniu wprowadzania nowych produktów, skróceniu łańcucha dostaw czy wyeliminowaniu magazynowania. Tak zaopiniowało w badaniach HP dwie trzecie respondentów z całego świata (64%). 

Zrównoważony rozwój

Zrównoważony rozwój pozostaje kluczowym miernikiem operacji biznesowych. Zarówno duże przedsiębiorstwa, jak i firmy MŚP oraz rządy w coraz większym stopniu dostrzegają i śledzą swój wpływ na środowisko.

Formy do wtrysku wykorzystywane w produkcji opakowań celulozowych - druk technologia HP MJF 3D

Oczekuje się, że produkcja cyfrowa będzie odgrywać kluczową rolę w zmniejszeniu ilości odpadów, niższej emisji dwutlenku węgla (CO 2), jak również promowaniu gospodarki w obiegu zamkniętym. Druk 3D umożliwia bowiem zlokalizowaną produkcję, pomagając w ten sposób zmniejszyć złożoność i wpływ łańcuchów dostaw na środowisko.

Innowacje dzięki nowym materiałom i narzędziom

Jeśli chodzi o nowe materiały i możliwości produkcji oprzyrządowania, druk 3D jest nie tylko bardziej precyzyjny w wytwarzaniu skomplikowanych kształtów i złożonych struktur w pełni dostosowanych do indywidualnych potrzeb, ale pozwala również na obniżenie kosztów przy jednoczesnej poprawie funkcjonalności wytwarzanych produktów.  

Najbardziej innowacyjne i postępowe w druku 3D w ciągu najbliższych 5 lat będą komponenty termoaktywne. Prawie połowa (48%) globalnych respondentów twierdzi, że te „inteligentne” części stanowią największy potencjał w rozwoju technologii addytywnych, dlatego ich popularność w 2021 roku oraz kolejnych będzie rosła. 

Chcesz rozpocząć współpracę?

Wyceń zlecenie lub napisz do nas