Badanie ścieralności

Aparatura do pomiaru odporności na ścieranie Taber model 1700

Nasza aparatura pozwala na badanie materiałów o grubości do 6.35 mm.

Badania zużycia elementów podczas użytkowania są kluczową kwestią przy wyborze odpowiedniego materiału. Zużycie ścierne najczęściej występuje, gdy różnica twardości pomiędzy współpracującymi ze sobą częściami jest duża, szczególnie gdy występują nierówności twardszego materiału, którego struktura działa jak mikroostrza.

Urządzenie TABER jest od kilkudziesięciu lat uznawanym przyrządem di określania odporności materiałów na ścieranie. Aparatura tego typu jest szeroko stosowana zarówno jako kontrola jakości produktów w przemyśle jak i wykorzystywana w celach badawczo-rozwojowych dla nowych rodzajów materiałów. Metoda z zastosowaniem urządzenia TABER przywoływana jest w wielu normach narodowych i międzynarodowych.

Przebieg badania:

W urządzeniu TABER można badać ustandaryzowane próbki o grubości do 6.35 mm (1/4 cala). Próbka zamocowana jest na obracającym się stole i podlega ścieraniu przez dwa pokryte materiałem ściernym kółka. Są one dociskane do próbki poprzez odważniki. Ścieranie jest wynikiem kontaktu próbki z kółkami. Kółka są swobodnie osadzone na łożyskach i napędzane przez ruch próbki. Rezultaty pomiarów można obserwować na powierzchni około 30 cm2

Stosowane obciążenie:
Standardowe obciążenia 250g, 500g, 1000g

Typ materiału ścierającego:
Szeroki wybór standardowych kółek ścierających (elastycznych lub sztywnych)

Poziom próżni (odsysanie zanieczyszczeń):
Programowany w zakresie od 50 do 100%

Czas testu:
Programowana ilość cykli w zależności od wymagań — z możliwą inspekcją w
trakcie badania.

Pozostałe badania

Sprawdź co jeszcze możemy dla Ciebie zrobić

Zamów także usługę druku 3D