Badanie ścieralności

Przy użyciu precyzyjnej aparatury pomiarowej

Nasza aparatura pozwala na badanie materiałów o grubości do 6.35 mm.

Badania zużycia elementów podczas użytkowania są kluczową kwestią przy wyborze odpowiedniego materiału. Zużycie ścierne najczęściej występuje, gdy różnica twardości pomiędzy współpracującymi ze sobą częściami jest duża, szczególnie gdy występują nierówności twardszego materiału, którego struktura działa jak mikroostrza.

Cechy procesu badawczego:

  • Przebieg procesu: próbka mocowana jest na obracającym się  wokół pionowej osi stoliku i podlega ścieraniu przez dwa koła pokryte odpowiednim materiałem. Koła dociskane są do powierzchni przy pomocy odważników. Działanie ścierające jest wynikiem kontaktu badanej próbki z kołami, które są swobodnie osadzone na łożyskach i napędzane przez ruch próbki. Koła obracają się w przeciwnych kierunkach wokół osi poziomej, która jest prostopadła do pionowej osi obrotu próbki. Taki układ powoduje, że jedno z kółek ściera próbkę od środka w kierunku na zewnątrz, a drugie w kierunku przeciwnym.
  • Rezultaty pomiarów można obserwować na powierzchni około 30 cm2
  • Aparatura umożliwia pomiar różnorodnych materiałów o grubości do 6.35 mm (1/4 cala)
  • W zależności od aktualnie badanego materiału parametry testowe aparatury mogą ulegać kontrolowanej zmianie

Pozostałe badania

Sprawdź co jeszcze możemy dla Ciebie zrobić

Chcesz rozpocząć współpracę?

Wyceń zlecenie lub napisz do nas