Pomiar grubości materiału

Wraz z wyborem odpowiedniej metody badawczej

Istnieje wiele różnych metod pomiaru grubości materiału. Dobieramy je pod kątem materiału, z którego wykonany jest dany element.

Dysponujemy odpowiednią aparaturą badawczą do zastosowania wielu metod pomiaru grubości powłoki. Możemy zastosować metodę magnetyczną, metodę prądów wirowych, skorzystać z mierników ultradźwiękowych lub przeprowadzić badanie z zastosowaniem nacięcia klinowego.

Metody pomiaru:

  • Zastosowanie mierników ultradźwiękowych – polega na określeniu czasu wymaganego na przejście krótkotrwałego impulsu ultradźwiękowego emitowanego z przetwornika przez grubość powłoki. Grubość powłoki obliczana jest jako iloczyn znanej prędkości fali w danym materiale powłoki i czasu przejścia impulsu, a wynik w zależności od zastosowanej głowicy pomiarowej dzielony jest przez ilość przejść impulsu przez badaną powłokę.
  • Metoda z zastosowaniem nacięcia klinowego – znajduje zastosowanie we wszystkich układach powłoka-podłoże.  Szczególnie popularna w przypadku powłok wielowarstwowych, pod warunkiem, że warstwy w znaczny sposób różnią się od siebie. Metoda nacięcia klinowego wymaga użycia odpowiedniego przecinaka i mikroskopu optycznego o powiększeniu około 50x z urządzeniem oświetleniowym. Pomiar polega na wykonaniu nacięcia warstwy powłoki aż do materiału podłoża. Za pomocą mikroskopu należy zmierzyć rzut połowy wysokości wykonanego nacięcia i w oparciu o wzory matematyczne obliczyć grubość poszczególnych warstw.
  • Metoda magnetyczna – polega na określeniu siły magnetycznego przyciągania między metalem podłoża, a magnesem lub na określeniu zmiany strumienia magnetycznego przechodzącego przez materiał powłoki i podłoża.
  • Metoda prądów wirowych – ma zastosowanie do pomiarów grubości powłok nieprzewodzących na materiałach podłoża o właściwościach niemagnetycznych, przewodzących elektryczność.

Pozostałe badania

Sprawdź co jeszcze możemy dla Ciebie zrobić

Chcesz rozpocząć współpracę?

Wyceń zlecenie lub napisz do nas