Analiza MES

Metoda Elementów Skończonych

Zaawansowana metoda rozwiązywania układów równań różniczkowych, dzięki której mamy możliwość badania wytrzymałości konstrukcji w wielu aspektach.
Dzięki prowadzeniu badań w trójwymiarze posiadamy możliwość analizy skomplikowanych modeli 3D w pamięci komputera za pośrednictwem oprogramowania CAD bez konieczności budowania prototypu. Metoda ta znacząco wpływa na ułatwienie procesu projektowania.
Podział obszaru na mniejsze elementy skutkuje dokładniejszymi wynikami obliczeń ale wymaga zwiększonego zapotrzebowania na moc obliczeniową komputera.

Zakres badań:

  • Analiza MES umożliwia zbadanie mechanicznych właściwości modeli trójwymiarowych (wytrzymałość konstrukcji, naprężenia, symulacje odkształceń)
  • Dzięki Metodzie Elementów Skończonych jesteśmy w stanie zbadać również parametry fizyczne związane z dynamiką, kinematyką oraz statyką maszyn. Możliwe jest również przeprowadzenie symulacji działania elektrostatycznego, magnetostatycznego czy elektromagnetycznego

Pozostałe badania

Sprawdź co jeszcze możemy dla Ciebie zrobić

Chcesz rozpocząć współpracę?

Wyceń zlecenie lub napisz do nas