Badanie wytrzymałościowe

Przy użyciu precyzyjnej maszyny Shimadzu AGX-V

Inteligentna maszyna wytrzymałościowa AGX-V jest następcą serii AG-X plus, która odniosła sukces na całym świecie. Shimadzu AGX-V pozwala na przeprowadzenie szeregu badań i pomiarów określających fizyczne parametry danego materiału. Należą do nich: badanie odporności na ściskanie i rozciąganie, testy wytrzymałości przy zginaniu i ścinaniu. Przeprowadzając serię testów możemy upewnić się, że nasz prototyp lub gotowy produkt przetrwa odpowiednią ilość czasu w określonych warunkach. Maszyna badawcza Shimadzu AGX-V spełnia normy ISO, JIS, a także standardy ASTM.

Zakres badań:

  • Badanie wytrzymałości na rozciąganie – polega na odkształceniu próbki materiału pod wpływem siły zewnętrznej, działającej w osi próbki. Próba rozciągania jest podstawowym źródłem informacji o mechanicznych własnościach materiału (możemy w ten sposób badać wszystkie nie kruche materiały)
  • Statyczna próba ściskania – obok testu rozciągania jest jedną z podstawowych prób stosowanych dla określenia właściwości mechanicznych materiałów. Celem jest wyznaczenie charakterystyki (naprężenie – odkształcenie), na podstawie której określa się wartości naprężeń powodujących zniszczenie materiału, wartości parametrów mechanicznych takich jak: granica sprężystości lub plastyczności materiału oraz wartość pracy odkształcenia (energia odkształcenia próbki).
  • Trójpunktowe zginanie – jest jedną z podstawowych metod oznaczania wytrzymałości na zginanie oraz modułu sprężystości przy zginaniu, umownej granicy plastyczności i odkształcenia przy zginaniu. Wytrzymałość na zginanie przedstawia największe naprężenia powstające w materiale w chwili złamania.
  • Odporność na ścinanie – istnieje szereg technicznie ważnych przypadków, np. połączenia nitowane, spawane czy też klejone, kiedy to  decydujący wpływ na stan naprężenia mają siły poprzeczne i naprężenia styczne. Przy obliczaniu takich połączeń zwykle pomija się występujące jednocześnie naprężenia wywołane zginaniem. Taki przypadek nazywamy ścinaniem technologicznym (technicznym),
    w którym bierzemy pod uwagę średnią wartość naprężeń tnących, pomijając sprawę ich rozkładu w rozpatrywanym przekroju.

Pozostałe badania

Sprawdź co jeszcze możemy dla Ciebie zrobić

Chcesz rozpocząć współpracę?

Wyceń zlecenie lub napisz do nas