Badanie wytrzymałościowe

Precyzyjna maszyna wytrzymałościowa Shimadzu AGX-V

Inteligentna maszyna wytrzymałościowa AGX-V jest następcą serii AG-X plus, która odniosła sukces na całym świecie.

Shimadzu AGX-V pozwala na przeprowadzenie szeregu badań i pomiarów określających fizyczne parametry danego materiału. Należą do nich: badanie odporności na ściskanie i rozciąganie, testy wytrzymałości przy zginaniu i ścinaniu. Przeprowadzając serię testów możemy upewnić się, że nasz prototyp lub gotowy produkt przetrwa odpowiednią ilość czasu w określonych warunkach. Maszyna badawcza Shimadzu AGX-V spełnia normy ISO, JIS, a także standardy ASTM.

Zakres przeprowadzanych badań:

Statyczna próba rozciągania – Próba polega na odkształceniu próbki pod wpływem zewnętrznej siły działającej w przeciwnych kierunkach przyłożonych na końcu próbki. Próba ta jest podstawowym źródłem informacji o mechanicznych właściwościach materiału. Jesteśmy w stanie wyznaczyć podstawowe parametry materiału takie jak:

  • Moduł Younga [E]
  • Granica plastyczności [Ys]
  • Maksymalne naprężenie [σmax]
  • Maksymalna Siła [Fmax]
  • Odkształcenie przy maksymalnych wartościach siły/naprężenia [εmax]
  • Naprężenie przy zerwaniu [σb]
  • Siła przy zerwaniu [Fb]
  • Odkształcenie/przemieszczenie przy sile zrywającej [εb]
  • I inne

Statyczna próba ściskania – Próba polega na odkształceniu próbki pod wpływem zewnętrznej siły działającej w kierunku środka próbki. Jest to obok próby rozciągania podstawowa próba dla wyznaczanie właściwości mechanicznych badanych materiałów.

Trójpunktowe zginanie – Jest jedną z podstawowych prób wyznaczenia wytrzymałości na zginanie oraz modułu sprężystości przy zginaniu, umownej granicy plastyczności i odkształcenia przy zginaniu.

Zrywanie połączeń – Próba polega na zerwaniu połączeń tj. spawanie, zgrzewanie, zaciskanie, klejenie itp. Dzięki tej próbie możemy poznać maksymalne obciążenia przenoszone przez zaaplikowane połączenie.

Dodatkowo dysponujemy extensometrami pozwalającymi na precyzyjne wyznaczanie przemieszczenia/odkształcenia materiałów kruchych
(MFA 25) oraz materiałów elastycznych: termoplastów, gum itp. (DSES-1000).

Pozostałe badania

Sprawdź co jeszcze możemy dla Ciebie zrobić

Zamów także usługę druku 3D