Rynek modeli anatomicznych drukowanych w 3D rośnie

Firma Brandessence Market Research and Consulting opublikowała badanie dotyczące modeli anatomicznych drukowanych w 3D, podkreślając znaczny wzrost, jakiego oczekuje się na tym rynku w nadchodzących latach. Ma osiągnąć wartość ponad miliarda do 2025 r., z rocznym wzrostem na poziomie 10,57% od 2018 r. 

Dane dla tej branży są obiecujące i jasno pokazują, jak technologie 3D mogą pozwolić na tworzenie urządzeń szytych na miarę, w pełni dostosowanych do każdego pacjenta.

Indywidualne modele przedoperacyjne zapewniają lekarzom wiele korzyści, w tym lepsze przygotowanie do operacji, efektywniejsze szkolenie studentów i mniejsze ryzyko błędów podczas przeprowadzania skomplikowanych zabiegów.

Model anatomiczny, wydruk – technologia HP MJF 3D

Rozwiązania specyficzne dla pacjenta

Korzystając z oprogramowania do planowania przedoperacyjnego 3D i technologii druku 3D, można stworzyć spersonalizowane implanty, przewodniki chirurgiczne i modele anatomiczne.

Pomaga to osiągnąć lepsze wyniki leczenia w wygodniejszy sposób. Indywidualne rozwiązania przywracają nie tylko funkcjonalność, ale także estetykę leczonego obszaru. Skrócenie czasu operacji dzięki niestandardowemu podejściu jest zaletą dla chirurga, pacjenta i szpitala.

Ameryka Północna liderem w druku 3D modeli anatomicznych

W opublikowanym raporcie wskazano, że Ameryka Północna ma największy udział w rynku, a region Azji i Pacyfiku odnotował najwyższy wzrost, mierzony w latach 2018 – 2020. 

W Stanach Zjednoczonych działa ponad 6500 firm produkujących urządzenia medyczne – trudno powiedzieć, ile z nich wykorzystuje  produkcję przyrostową, ale niektóre już się tym chwalą. SmileDirectClub wytwarza tysiące nakładek ortodontycznych (tzw. alignerów) dziennie przy użyciu technologii HP.

Rynek zwiększa również swoje możliwości w zakresie badań i rozwoju, promując innowacje i nowe procesy, aby szybciej i w większych ilościach rozwijać odpowiednie narzędzia medyczne. 

Jakie technologie druku 3D mają największy potencjał

W przypadku wytwarzania protez, sprzętu medycznego (na przykład respiratorów), modeli anatomicznych czy niektórych implantów najczęściej stosuje się podobne urządzenia, jak w innych dziedzinach przemysłu. Są to zwykle drukarki stereolitograficzne (SLA), wykorzystujące materiały termoplastyczne (FDM) oraz proszkowe – SLS lub HP MJF, z których ta ostatnia zaczyna być najczęściej stosowana pomimo krótkiej dostępności na rynku.

Jednym z przykładów jest Szpital Great Ormond Street w Londynie, w którym z sukcesem przeprowadzono operację rozdzielenia bliźniąt, Safy i Marwy, urodzonych ze zrośniętymi czaszkami.

Na rodzimym rynku takie kompleksowe rozwiązania, począwszy od oprogramowania i skanerów 3D, po urządzenia HP, do produkcji modeli anatomicznych, są dostępne dla szpitali i uniwersytetów medycznych za pośrednictwem platformy AM3D.pl.

Chcesz rozpocząć współpracę?

Wyceń zlecenie lub napisz do nas