Jak ocenić koszty druku 3D w technologii HP MJF?

Druk 3D jest często najszybszym i najbardziej opłacalnym sposobem produkcji prototypów lub gotowych części w średnich i niskich nakładach. Oszacowanie kosztu pojedynczego elementu drukowanego w 3D zależy od wielu czynników i jest wyliczane na podstawie skomplikowanej formuły matematycznej, która nie jest taka sama dla wszystkich technologii. Kluczowymi parametrami są: materiał, objętość części, procent ich wypełnienia oraz liczba komponentów w zamówieniu. 

W niektórych technologiach np. HP MJF 3D nie drukuje się części pojedynczo, tylko wypełnia nimi całą przestrzeń roboczą (w przypadku naszych maszyn obszar roboczy wynosi 332 x 190 x 248 mm i 380 x 280 x 380 mm) co pozwala na bardziej ekonomiczne i szybkie drukowanie.  Oprogramowanie drukarek HP automatycznie wybiera optymalne ułożenie części przy zachowaniu odpowiednich odległości między nimi, tak aby koszt wydruku pełnej komory był jak najniższy. Zużywa się w ten sposób mniej proszku do jej zasypania i można zmieścić więcej detali. 

Istotne jest również odzyskiwanie niespieczonego proszku, który można ponownie wykorzystać – HP MJF ma najwyższy współczynnik na rynku – ponad 85%. W kalkulacji zużycia materiału należy jeszcze uwzględnić tzw. agenty, niezbędne w procesie druku HP 3D do spajania proszku w odpowiednich miejscach.

Wielkość drukowanego obiektu wpływa nie tylko na ilość zużytego materiału, ale również na długość cyklu drukowania, który w zależności od urządzenia w technologii HP MJF wynosi od kilku do kilkunastu godzin.

Oprócz powierzchni modelu, orientacji i gęstości kolejnymi czynnikami, które wpływają na koszty druku, jest zastosowanie koloru – z jednej strony w technologii HP MJF 3D możliwe jest uzyskanie wielobarwnych obiektów w samym procesie druku bez dodatkowego farbowania, nie mniej jednak koszty postprocessingu, które obejmują usuwanie niespieczonego proszku, piaskowanie i inne procesy obróbki końcowej powierzchni, stanowią integralną część wyceny w każdej technologii addytywnej.

Wbrew powszechnym przekonaniom nie ma uniwersalnego cennika druku 3D czy formuły do kalkulacji kosztów wspólnej dla wszystkich metod, ale w odróżnieniu od CNC i formowania wtryskowego, cena wydruku 3D nigdy nie jest zależna od stopnia skomplikowania geometrycznego obiektu. Dzięki „know-how”” na temat wytwarzania addytywnego opracowaliśmy algorytm do szybkiej wyceny kosztów w momencie przesłania pliku 3D na naszą stronę, który jest obliczany automatycznie po wybraniu technologii i materiału do produkcji. Pozwala to na szybkie zamawianie części o wymaganych właściwościach, których koszt wytworzenia jest znany przed rozpoczęciem ich produkcji, co stanowi przewagę technologii przyrostowych w stosunku do ubytkowych.

Chcesz rozpocząć współpracę?

Wyceń zlecenie lub napisz do nas