HP wspiera naukę o druku 3D na uniwersytetach

Pomimo szybkiego wzrostu miejsc pracy związanych z drukiem 3D w ostatnich latach, szkolenia poświęcone tej technologii produkcyjnej są nadal rzadkie. Brak kursów i modułów specjalizujących się w druku 3D na uniwersytetach, skłania producentów drukarek 3D do zaproponowania własnej oferty, o czym świadczy najnowsza oferta szkoleniowa, stworzona przez amerykańskiego giganta
– HP
.

Uczestnicząc w szkoleniu wykwalifikowanej i operacyjnej siły roboczej w zakresie wytwarzania przyrostowego, HP wspiera firmy zaangażowane w proces niestandardowej produkcji seryjnej. Wytwarzanie przyrostowe jest bowiem  wg HP, jedną z innowacji, która pozwoli na rozwój zrównoważonej polityki przemysłowej na świecie i lokalną reindustrializację niektórych sektorów.

Wśród różnych tematów, które zapewnią przyszłym studentom solidną wiedzę w tej dziedzinie, można wymienić w szczególności sekcję zatytułowaną „Projekt i właściwości techniczne materiałów ”, której celem jest poznanie konkretnych technik wytwarzania przyrostowego, w tym technologii HP Multi Jet Fusion, moduł „Projektowanie na rzecz innowacji i zrównoważonego rozwoju ”, w celu opanowania zrównoważonych metod produkcji oraz „ Ekonomika druku 3D i produkcji cyfrowej ”, który zapewni studentom podstawową wiedzę o gospodarce rynkowej, potrzebną do oceny kiedy i jak wybierać różne technologie przyrostowe jako metodę produkcji przy projektowaniu i tworzeniu produktów.

Kilka francuskich placówek jest obecnie w fazie pilotażowej tego projektu, w tym University of Reims Champagne-Ardennes, Cnam czy nawet centrum szkoleniowe UIMM Bourgogne 21-71.

Polski dystrybutor technologii HP MJF 3D również wspiera edukację przyrostową inżynierów, którzy na co dzień zarządzają produkcją w rodzimych fabrykach. Wymiana doświadczeń wśród praktyków związana z optymalizacją produkcji dzięki wdrożeniu technologii 3D, to najlepszy sposób na upowszechnienie technik przyrostowych na skalę przemysłową. HP3D.pl jest więc organizatorem Warsztatów 3D, podczas których uczestnicy mogą  skorzystać aktywnego uczestnictwa w charakterze operatora druku 3D, co pozwala im lepiej zobrazować sobie cały proces, podobnie jak w przypadku tradycyjnej linii produkcyjnej.

Szkolenie wykwalifikowanej i operacyjnej siły roboczej w zakresie wytwarzania przyrostowego jest niezbędne, aby zbudować w Polsce przemysłowy, społeczny i zrównoważony ekosystem oparty na AM. 

Chcesz rozpocząć współpracę?

Wyceń zlecenie lub napisz do nas