HP i AM Solutions przedstawiają stację automatycznego rozpakowywania dla serii HP Jet Fusion 5200 3D

To skalowalne, przemysłowe rozwiązanie do obróbki końcowej, które umożliwia w pełni automatyczne i spójne rozpakowywanie części AM, drukowanych przestrzennie w  na urządzeniach z serii HP Jet Fusion 5200 3D, w ciągłym przepływie pracy.

W porównaniu z ręcznymi operacjami rozpakowywania nowe rozwiązanie oferuje nie tylko znaczny wzrost produktywności i lepszą efektywność kosztową, ale także znacznie wyższy współczynnik odzysku proszku w przypadku niektórych geometrii. 

Sojusz HP i Rösler's AM Solutions

Jako światowy lider w dziedzinie przemysłowych rozwiązań do druku 3D i produkcji cyfrowej, HP wcześnie zdało sobie sprawę, że wykorzystanie druku 3D na skalę przemysłową jest możliwe tylko wtedy, gdy operacje drukowania i przetwarzania końcowego można połączyć w jeden zautomatyzowany, skalowalny proces. W 2019 roku HP i AM Solutions ogłosiły porozumienie o współpracy. Stworzyło to idealną podstawę do opracowania zintegrowanego rozwiązania przemysłowego do masowej produkcji addytywnej.
Dotychczas przetwarzanie końcowe wymagało wielu czynności wykonywanych przez operatorów. Nowa stacja automatycznego rozpakowywania minimalizuje nie tylko operacje ręczne, ale także skraca całkowity czas cyklu dla niektórych zastosowań, ponieważ  rozpakowanie wydruków można rozpocząć zaraz po zakończeniu zalecanego minimalnego czasu chłodzenia. 

Stephan Rösler, dyrektor generalny Rösler Oberflächentechnik GmbH (AM Solutions) wraz z Ramonem Pastorem, szefem druku 3D i produkcji cyfrowej HP

Automatyzowana stacja rozpakowująca

Proces automatycznego rozpakowywania odbywa się natychmiast po schłodzeniu wydruków w urządzeniu HP Natural Cooling, które jest transportowane za pomocą podnośnika do Automatycznej Stacji Rozpakowywania 3D, umieszczane w niej, następnie wypakowywane.  Wszystkie dane dotyczące procesu są przesyłane do układu sterowania stacji rozpakowania za pośrednictwem etykiety RFID. Zapewnia to możliwość zdalnego monitorowania procesu za pomocą oprogramowania HP 3D Center. Ponadto zautomatyzowany, specyficzny dla danych części, proces rozpakowywania umożliwia odzyskanie znacznie większej ilości proszku, w zależności od kształtów drukowanych elementów. Usuwany proszek jest w sposób ciągły odsysany i gromadzony w zewnętrznym pojemniku, aby następnie można go było ponownie wykorzystać,  zwracając do jednostki HP Build Unit.

Matteo Rigamonti, założyciel firmy Weerg, jako jeden z pierwszych użytkowników nowej technologii, korzystając ze stacji, stwierdził, że w pełni spełniła jego oczekiwania dotyczące automatycznego rozpakowywania. Wraz z rosnącą flotą systemów HP Jet Fusion 5210 do produkcji wielkoseryjnej w jego firmie, proces rozpakowywania wymaga coraz więcej czasu i zasobów, ale dzięki automatycznej stacji proces rozpakowywania stał się nie tylko znacznie szybszy, ale również efektywniejszy i działa dobrze nawet w przypadku małych i delikatnych elementów.

Firma Weerg produkując addytywnie około 2500 sztuk asortymentu dziennie, dokładnie przetestowała nową maszynę w swoich zakładach i w miarę rozszerzania działalności rekomenduje wspólne rozwiązanie HP i AM Solutions jako narzędzie, które pomaga sprostać wymaganiom klientów i skrócić czas realizacji zamówień w przypadku masowej produkcji części.

Chcesz rozpocząć współpracę?

Wyceń zlecenie lub napisz do nas