Druk 3D i VR dla spersonalizowanych rozwiązań opieki zdrowotnej

Immersive Touch wspólnie z HP rewolucjonizują spersonalizowaną opiekę medyczną, projektując technologię, która dokładnie symuluje specyficzną anatomię każdego pacjenta.

Razem tworzą modele rzeczywistości wirtualnej 3D na podstawie własnych danych CT i MR pacjenta. Oprogramowanie Immersive Touch w połączeniu z rozwiązaniami HP – Gogle VR Reverb i drukarkami 3D z serii HP Jet Fusion umożliwią klinicystom szybką wizualizację anatomii, specyficznej dla pacjenta w wirtualnej rzeczywistości 3D.

Firma zapewnia pełny pakiet oprogramowania do planowania operacji, szkolenia umiejętności chirurgicznych i rzetelną diagnozę dla pacjenta.

Immersive Touch został zainstalowany już w ponad 100 szpitalach na całym świecie i z dumą oferuje spersonalizowaną opiekę medyczną, stanowiąc brakujące ogniwo między obrazowaniem medycznym a chirurgią.

Chcesz rozpocząć współpracę?

Wyceń zlecenie lub napisz do nas