Rola przemysłowego druku 3D w cyfrowej transformacji produkcji

Produkcja addytywna (AM) odgrywa znaczącą rolę w transformacji cyfrowej, oferując szereg korzyści takich jak zwiększenie dynamiki procesów wytwórczych, szybsze wprowadzanie na rynek nowych produktów, przy jednoczesnym ograniczeniu zużycia surowców i generowania odpadów.

 Badania AM Trends w regionie EMEA, przeprowadzone przez HP we współpracy z 3dbpm Research, pokazują, że 96% głównych producentów komponentów przemysłowych w Europie (z Francji, Niemiec, Włoch, Hiszpanii, krajów Beneluksu i Wielkiej Brytanii) oraz Bliskiego Wschodu i Afryki deklaruje, że druk 3D wspiera ich w procesach rozwoju nowych produktów i przyspiesza wprowadzanie ich na rynek.

100% respondentów jest świadomych wagi dalszej cyfryzacji procesów produkcyjnych. Dodajmy, że największy wpływ na wdrożenie tych zmian ma możliwość wykonywania różnych komponentów na zamówienie.
Ponadto 63% ankietowanych europejskich producentów części zamiennych deklaruje, że zainwestuje od 100 000 do ponad 1 miliona EUR w cyfryzację w ciągu najbliższych 12 miesięcy, ponieważ korzyści płynące z tego elastycznego ekosystemu i jego możliwości technologicznych sprawdzają się w najtrudniejszych warunkach.

Produkcja przyrostowa zwiększa funkcjonalność komponentów i elastyczność produkcji

W opublikowanym raporcie analizowano czynniki napędzające i strategie inwestycyjne producentów na pięciu kluczowych rynkach europejskich: Francji, Włoszech, Niemczech, Hiszpanii, krajach Beneluksu i Wielkiej Brytanii. Za pośrednictwem 3dpbm przeprowadzono niezależne badanie na zróżnicowanej grupie producentów części przemysłowych (przedsiębiorstwa o różnej wielkości i szerokim zakresie specjalizacji), które miało na celu zbadanie, w jaki sposób firmy, które już wdrożyły cyfrowe i addytywne procesy produkcji części przemysłowych, rozumieją korzyści płynące z tej strategii i czy spodziewają się dalszego przyspieszenia tego makro trendu w perspektywie krótko- i średnioterminowej.

91% ankietowanych wykorzystuje druk 3D do wytwarzania narzędzi przemysłowych (w tym przyrządów, osprzętu i form używanych do wytwarzania wielu części w procesach nieaddytywnych) ze względu na możliwość uzyskania lżejszych i bardziej ergonomicznych akcesoriów oraz skrócenie ich cyklu projektowego. Zarówno w przypadku montażu ręcznego, jak i zautomatyzowanych procesów, narzędzia produkcyjne dostosowane do produktu, znacznie ułatwiają pracę. 

AM sprawdza się również w wytwarzaniu części EOAT (Robot End Of Arm Tooling) oraz innych komponentów stosowanych w systemach automatyki. 

52% respondentów stosuje natomiast produkcję addytywną w celu wytworzenia gotowych produktów, wymieniając elastyczność produkcji jako główną korzyść.

Previous slide
Next slide

Addytywna produkcja z zastosowaniem rozwiązań HP

Bardziej zrównoważony rozwój

79% postrzega wytwarzanie addytywne jako wsparcie dla wyzwań produkcyjnych, takich jak zdolność dostosowywania się do zmieniającego się popytu.

Dla ponad połowy producentów części przemysłowych objętych badaniem, główną korzyścią wynikającą z wytwarzania addytywnego (60%) była wyższa wydajność części 3D. 

„Wykorzystanie przez nas druku 3D ma wpływ na wiele procesów” – wyjaśnia Gilda Mura, wiceprezes CSO, jednej z firm biorących udział w raporcie. „Pierwszy to badania i rozwój, które pozwalają nam znacznie skrócić czas wprowadzania produktów na rynek; drugi związany jest z narzędziami, których używamy w naszych procesach produkcyjnych: przed drukiem 3D musieliśmy uwzględniać ograniczenia w wytwarzaniu sprzętu, teraz już nie musimy. Trzeci to produkcja elementów z tworzyw sztucznych, co pozwala nam nie inwestować w formy do małych serii; stanowi to podstawową zaletę personalizacji naszych urządzeń”.

Zaawansowane technologie druku 3D stwarzają zupełnie nowe możliwości wprowadzania zmian we wszystkich sektorach przemysłowych, oferując bardziej zrównoważoną produkcję z punktu widzenia ochrony środowiska, co jest czynnikiem decydującym dla dzisiejszych producentów. Druk 3D i jego z natury elastyczny charakter wspiera bowiem model gospodarki o obiegu zamkniętym.

Chcesz rozpocząć współpracę?

Wyceń zlecenie lub napisz do nas