Druk 3D i gospodarka w obiegu zamkniętym

Gospodarka w obiegu zamkniętym napędza nowe podejście do biznesu na całym świecie i zmienia sposób, w jaki produkuje się i konsumuje towary oraz usługi.

Globalne koncerny zaczynają przyjmować ten model, aby stworzyć nowe wartości dla ich biznesu, klientów i społeczeństwa. W obliczu szybkiego wzrostu liczby ludności, rosnącej klasy średniej i coraz mniejszych zasobów naturalnych, tylko przedsiębiorstwa funkcjonujące bez zwiększania zużycia surowców, będą się rozwijać w ograniczonej zasobami przyszłości – i będą w stanie pomóc klientom zrobić to samo.

Model liniowy vs. obiegowy

Dzisiejsza gospodarka „kup – zużyj – wyrzuć”, aby stworzyć warunki dla wzrostu i stabilności, opiera się na nakładach tanich i dostępnych zasobów, jednak wzrost popytu na ich ograniczoną podaż kwestionuje nasz obecny, głównie liniowy system ekonomiczny. Zarówno firmy jak i konsumenci zaczynają rozumieć potrzebę połączenia wysiłków w zakresie zrównoważonego rozwoju i dążenia do ciągłej poprawy jakości, wydajności i rentowności produktów oraz usług.

Gospodarka w obiegu zamkniętym

Druk 3D i circular economy

Druk 3D idealnie wpisuje się w ten nowy model gospodarki, o czym przekonuje nas amerykański koncern HP. Jako członek Circular Economy 100 Ellen McArthur Foundation (globalnej platformy przewodnich firm
i innowatorów pracujących nad przyspieszeniem przejścia do gospodarki o obiegu zamkniętym) HP uczestniczyło pracach grupy roboczej ds. logistyki zwrotnej. Ponadto firma, przedstawiając case study na temat  Inteligentnych Aktywów – raportu EMF o związku między Internetem rzeczy a gospodarką o obiegu zamkniętym – przyczynia się do dyskusji na temat polityki publicznej na ten temat.

Koncern inwestuje zarówno wewnętrznie, jak i promuje zewnętrzne inicjatywy na rzecz klientów, społeczeństwa i biznesu. Na nowo odkrywa sposób, w jaki jego produkty są projektowane, produkowane, używane i odzyskiwane, zmieniając model biznesowy i działania w kierunku materiałów i energooszczędnej gospodarki obiegowej.

Schemat odzyskiwania tworzyw sztucznych z zanieczyszczeń oceanicznych przez HP

Zamknięty obieg materiałów

Kluczową koncepcją w gospodarce o obiegu zamkniętym jest bowiem cykl materiałów, w którym tworzywa sztuczne, metale i inne są poddawane recyklingowi i ponownie wykorzystywane, zapewniając satysfakcjonującą jakość wytworzonych z nich produktów.

Aby osiągnąć cykl zdrowych materiałów i zmniejszyć negatywny wpływ na środowisko związany z produktem, HP pracuje nad znalezieniem alternatyw dla substancji wzbudzających obawy, oferuje efektywny recykling produktów, projekty umożliwiające modernizację i naprawę oraz ponowne zastosowanie surowców z recyklingu w nowych przedmiotach, co jest potwierdzeniem zarządzania materiałami opartym na zrównoważonym rozwoju.

 HP dostrzega również nowe możliwości biznesowe w projektowaniu produktów i usług, które spełniają i umożliwiają zastosowania w gospodarce o obiegu zamkniętym dla swoich klientów. Długofalową i trwałą ambicją firmy jest wzięcie odpowiedzialności za swoje produkty w całym cyklu życia. W ramach polityki zrównoważonego rozwoju dąży do dostarczenia technologii, która poprawia życie i pozwala konsumentom osiągnąć więcej przy jednoczesnym zmniejszeniu negatywnego wpływu na środowisko. Ich najnowsza technologia druku 3D – Multi Jet Fusion umożliwia transformację między sektorami, zmieniając sposób, w jaki całe branże projektują, wytwarzają i dystrybuują produkty.

Model gospodarki w obiegu zamkniętym (PACE)

Produkcja addytywna według HP, może przyczynić się do osiągnięcia bardziej zrównoważonego i sprzyjającego społecznemu zaangażowaniu w budowę Przemysłu 4.0, przekształcającego projektowanie, tworzenie, dystrybucję, używanie, naprawę oraz ponowne wykorzystywanie produktów.

W 2018 roku wprowadzono na rynek serię HP Multi Jet Fusion 3D 500/300, generację drukarek 3D idealnych dla małych i średnich zespołów projektowych, firm projektowych i uniwersytetów.

HP współpracuje również z partnerami usług produkcyjnych, aby zapewnić klientom części ze stali nierdzewnej wydrukowanych na HP Metal Jet. Technologia ta zapewnia do 50 razy większą wydajność przy znacznie niższym koszcie niż inne metody drukowania 3D. Drukarki 3D HP Jet Fusion umożliwiają najlepszy w branży współczynnik odzyskiwania materiału – do 80%, a jeden z ich nowych materiałów do druku 3D (PA 11), wprowadzony na rynek w 2018 r. jest w 100% opartym na biologii polimerem pochodzącym z oleju rycynowego bez GMO. Wykazano, że części wykonane z PA11 miały 28% niższy ślad węglowy w porównaniu z innymi polimerami.

Wkłady atramentowe 3D HP wykonane z plastiku z butelek poddanych recyklingowi na Haiti

HP zgodnie ze swoją strategią materiałową, jako sygnatariusz Globalnego Zobowiązania Ellen MacArthur Foundation New Plastics Economy w sprawie eliminacji zanieczyszczeń plastikowych, dąży do większej cyrkulacji i stara się wykorzystywać mniej materiałów na rzecz surowców wtórnych.

W swoim oświadczeniu z ubiegłego roku HP poinformowało, że z wykorzystanych około 1 miliona ton materiałów w ich produktach i opakowaniach, 390 000 ton (39%) było odnawialnych, co jest dobrowolnym zobowiązaniem zgodnym z kierunkiem działań podjętych również w ramach europejskiej strategii na rzecz tworzyw sztucznych, (która wyznaczyła cel, zgodnie z którym do 2025 r. produkcja w UE ma wykorzystywać 10 milionów ton tworzyw sztucznych pochodzących z recyklingu. Dla porównania w 2016 r. zastosowano mniej niż 4 miliony ton.

Firma obecnie pracuje nad zmniejszeniem ilości materiałów budzących obawy, w tym ftalanów, bromowanych środków zmniejszających palność i polichlorku winylu; wprowadzeniem tańszych usług serwisowych przedłużających życie produktu i recyklingu zużytych produktów.

Chcesz rozpocząć współpracę?

Wyceń zlecenie lub napisz do nas