O roli innowacyjnych technologii 3D w ortotyce i rehabilitacji, czyli podsumowanie Sympozjum ISPO Polska

W sobotę 04.12.2021 odbyło się Sympozjum ISPO Polska, którego tematem przewodnim było wnioskowanie kliniczne w leczeniu dzieci z porażeniem mózgowym. W konferencji udział wzięło wielu wybitnych specjalistów między innymi z Holandii, Polski oraz Turcji.

Nie zabrakło również przedstawicieli polskiego projektu Ortheo 3D, koncentrującego się na opracowaniu innowacyjnych sposobów leczenia i rehabilitacji z wykorzystaniem hybrydowych ortez tworzonych w technologii 3D.

Dr Małgorzata Szmurło i ortotyk Małgorzata Pawełek podczas sympozjum mówiły o wpływie analizy chodu na diagnostykę kliniczną i powstawanie ortez. W swoich wystąpieniach poruszały między innymi kwestie wnioskowania klinicznego w przypadku najmłodszych dzieci z hemiplegią, 

Projekt Ortheo 3D

Ortheo3D tworzy zespół specjalistów, który opracowuje unikatowe w skali światowej hybrydowe ortezy 3D dla dzieci z nabytymi oraz wrodzonymi niepełnosprawnościami kończyn górnych i dolnych. Projekt powstał, aby zautomatyzować branżę, w której każdy produkt wykonywany jest na indywidualne zamówienie. Dzięki idealnie dopasowanemu, wytrzymałemu, a zarazem lekkiemu zaopatrzeniu ortopedycznemu, mali pacjenci zyskują komfort w łatwiejszym poruszaniu się i aktywnym życiu. 

W celu zapewnienia najwyższej jakości opieki medycznej swoim małym pacjentom Ortheo 3D angażuje się w szereg inicjatyw promujących innowacyjne technologie takie jak skanowanie 3D i wytwarzanie przyrostowe w produkcji skutecznych aparatów ortopedycznych czy protez.

Specjaliści tworzący zespół projektowo-badawczy Ortheo 3D wspierają merytorycznie Stowarzyszenie ISPO Polska, aktywnie uczestnicząc w organizacji wystaw, regionalnych i międzynarodowych kursów, seminariów, sympozjów i konferencji dotyczących zagadnień zaopatrzenia ortopedycznego i rehabilitacyjnego.

Stowarzyszenie ISPO Polska

Stowarzyszenie ISPO Polska powstało w 2013 roku z inicjatywy specjalistów z różnych dziedzin — ortopedii, fizjoterapii, ortotyki oraz protetyki, w celu indywidualnego zaopatrzenia ortopedycznego oraz leczenia i rehabilitacji pacjentów z zaburzeniami funkcjonowania narządu ruchu. Działa na rzecz rozpowszechniania w kręgach medycznych najwyższych standardów postępowania w ortotyce oraz protetyce, tworząc interdyscyplinarne zespoły, do których należą między innymi specjaliści z Ortheo 3D.

ISPO Polska jest częścią światowej organizacji, która powstała już ponad 50 lat temu i zrzesza około 3300 członków różnych dyscyplin zawodowych w ponad 100 krajach, zapewniając skuteczną platformę wymiany i komunikacji we wszystkich aspektach nauki, praktyki oraz edukacji związanej z zapewnieniem opieki protetycznej i ortotycznej, inżynierii rehabilitacyjnej i dziedzin pokrewnych.

Międzynarodowy Dzień Osób Niepełnosprawnych

W tym roku Sympozjum ISPO Polska zbiegło się z Międzynarodowym Dniem Osób Niepełnosprawnych, który wypadł 03.12.2021. Ta nieprzypadkowa zbieżność miała na celu podniesienie zainteresowania problemem wykluczenia osób z dysfunkcjami ruchowymi z życia społecznego. Zgodnie z rozporządzeniem ONZ w tej kwestii z 2019 roku, zabezpieczając prawa osób niepełnosprawnych, przybliżamy nasz świat do przestrzegania podstawowych wartości i zasad Karty Narodów Zjednoczonych. 

Usługi protetyczne i ortopedyczne umożliwiając osobom z amputacją kończyn lub fizycznymi upośledzeniami narządów ruchu osiągnięcie większej niezależności i możliwości aktywnego udziału w życiu publicznym, generują zmiany w tym krajobrazie, ale wymaga to zintegrowanego podejścia na wielu płaszczyznach — od edukacji, rozwoju technologii po zmiany w ustawodawstwie.

Działania Stowarzyszenia ISPO Polska oraz podmiotów z nim związanych, takich jak projekt Ortheo 3D, idealnie wpisują się w te cele, dążąc do ekonomicznej i zrównoważonej produkcji zaopatrzenia ortopedycznego, które poprawia jakość życia pacjentów od najmłodszych lat.

Chcesz rozpocząć współpracę?

Wyceń zlecenie lub napisz do nas