Jak druk 3D może pomóc w zarządzaniu magazynowaniem i łańcuchem dostaw

Wytwarzanie przyrostowe jest oczywiście doskonałym rozwiązaniem do weryfikacji koncepcji, prototypowania, a nawet produkcji. Ale wielu innych zalet, myśląc o druku 3D, wciąż nie dostrzegamy, choćby w zarządzaniu magazynem i łańcuchem dostaw.

Sprawnie działający i bezpieczny łańcuch dostaw to cel, którego osiągnięcie wymaga coraz większej kreatywności i bardziej niekonwencjonalnych działań. Nieprzewidywalne sytuacje, kryzysy, czy nagłe wzrosty cen z każdym rokiem wydają się komplikować to i tak bardzo trudne wyzwanie. Wdrożenie druku 3D może być niezwykle istotnym krokiem w optymalizacji procesów logistycznych w firmie.

Uproszczenie łańcucha dostaw poprzez tworzenie we własnym zakresie wydrukowanych w 3D gotowych części (zapasowych i zamiennych) pozwala obniżyć zarówno koszty transportu, jak i magazynowania, ograniczając przestoje związane z brakiem dostępności komponentów, narzędzi etc.

Korzyści z tego płynące są tak duże, że zgodnie z badaniem Gartnera z 2018 r. 38% menedżerów łańcucha dostaw już korzystało z druku 3D, a 47% planowało go wdrożyć w ciągu najbliższych dwóch lat.

Cyfrowe magazyny

Konsolidacja wolnorotujących i nadmiernych zapasów w celu zwolnienia przestrzeni magazynowej pozwala obniżyć do 17% kosztów, nie wspominając o dodatkowym czasie zaoszczędzonym przez brak konieczności sprawdzania i racjonalizowania zapasów, gdyż części są drukowane zgodnie z zapotrzebowaniem.

Cyfrowe magazynowanie może zmienić system przechowywania i inwentaryzacji, eliminując fizyczne stocki na rzecz wirtualnych katalogów. Whirlpool, producent sprzętu AGD, oficjalnie zdecydował się na udostępnienie cyfrowego katalogu części zamiennych, oferując w ten sposób zwiększenie dostępności części zamiennych na żądanie klienta, bez konieczności ich fizycznego przechowywania. 

Cyfrowy model części zamiennej możliwej do wydrukowania na żądanie

Skrócenie łańcucha dostaw

Korzystając z druku 3D, producenci mogą szybciej dostarczać części klientom i lokalnym rynkom, przyspieszając proces dostaw. Firmy będą mniej polegać na imporcie, ponieważ wszystko, co potrzebne, można stworzyć od podstaw we własnym zakresie. Pandemia COVID-19 nie tylko pogłębiła słabości istniejących globalnych łańcuchów dostaw, ale wraz z innymi czynnikami, takimi jak zmiany klimatu i niedrożność Kanału Sueskiego w 2021 r., naprawdę uświadomiła, że globalne sieci muszą zostać ponownie przemyślane i wzmocnione.

W europejskiej strategii przemysłu Komisja Europejska postanowiła rozwiązać te problemy poprzez mapowanie zależności/podatności oraz inwestowanie w technologie umożliwiające większą elastyczność i sprawność, a także promowanie nowych modeli biznesowych, które mogą wspierać produkcję na miejscu. Polegają na współdzieleniu infrastruktury produkcyjnej, w której sprzęt i inne możliwości produkcyjne są połączone w sieć, aby umożliwić bardziej wydajne wytwarzanie.

Dzięki takim platformom klient może wysłać internetowe zamówienie na część, a na podstawie obciążenia pracą, zapasu materiałów, dostępności siły roboczej, lokalizacji i skali, sieć dynamicznie przekieruje zamówienie do danego usługodawcy, aby najbardziej efektywnie zrealizować żądanie.

Wycena online produkcji AM elementu z materiału PA 11 na stronie AM3D.pl

Produkcja jako usługa (Manufacturing as a Service — MaaS) staje się coraz bardziej popularna, a druk 3D jest jednym z kluczowych filarów wspierających ten model biznesowy. Jako technologia produkcji cyfrowej, umożliwia bowiem wytwarzanie części z pliku, a jej przepływ pracy jest oparty na danych. Pozwala również na większą elastyczność i ekonomię wytwarzania na żądanie małych partii i pojedynczych komponentów.

Dzięki połączeniu skanowania 3D, projektowania i druku 3D możliwe jest również wytwarzanie wycofanych z obiegu komponentów, co jest szczególnie istotne w eksploatacji rzadkich i zabytkowych pojazdów lub sprzętu AGD.

Konsolidacja części

Druk 3D umożliwia uproszczenie łańcucha dostaw poprzez nie tylko możliwość wytwarzania potrzebnych na użytek wewnętrzny komponentów w razie powstałej awarii lub nieprzewidzianego zużycia, ale również konsolidacji części. Pozwala na złożone geometrie, których nie można uzyskać tradycyjnymi metodami produkcyjnymi, co wykorzystuje się na przykład do zredukowania części w złożeniu. Zespół, który normalnie wymagałby wielu elementów wytwarzanych jako oddzielne komponenty, a następnie łączonych, może być wytwarzany addytywnie jako pojedyncza jednostka.  

Konsolidacja części pomaga zmniejszyć liczbę komponentów, które należy zamówić, ograniczając w ten sposób złożoność łańcucha dostaw, przez co minimalizując ryzyko jego przerwania.

Konsolidacja wielu części w zespół wydrukowany w jednym elemencie

Korzystając z druku 3D czy to poprzez wdrożenie u siebie rozwiązań, czy korzystając z internetowych platform do produkcji AM na zlecenie, firmy zyskują wyraźną przewagę konkurencyjną oraz szereg usprawnień, takich jak krótsze cykle produktów, ograniczenie stocków magazynowych i kosztów transportu, co przekłada się bezpośrednio na ich zyski.

Chcesz rozpocząć współpracę?

Wyceń zlecenie lub napisz do nas