Co to jest Autodesk Inventor i jak działa?

W każdym procesie drukowania pierwszym krokiem jest cyfrowe zaprojektowanie modelu, który ma zostać wyprodukowany. W tym celu na rynku dostępna jest szeroka gama narzędzi umożliwiających precyzyjne tworzenie cyfrowych obiektów 3D.

Od podstawowych rozwiązań dla początkujących po zaawansowane oprogramowanie dla profesjonalistów — możliwości jest wiele. Jednym z najbardziej popularnych programów do projektowania wspomaganego komputerowo (CAD) jest Autodesk Inventor, opracowany przez firmę Autodesk, służący do modelowania, symulacji, wizualizacji i dokumentacji.

Autodesk Inventor ułatwia integrację danych 2D i 3D w jednym miejscu, tworząc wirtualną reprezentację produktu końcowego, która umożliwia użytkownikom sprawdzenie formy, dopasowania i funkcjonalności przed produkcją. Oprogramowanie zawiera także narzędzia do modelowania parametrycznego, bezpośredniej edycji i swobodnego kształtowania, a także możliwości translacji wielu plików CAD w standardowych rysunkach komputerowych DWG (DraWinG). 

Autodesk Inventor korzysta z ShapeManager, czyli autorskiego jądra modelowania geometrycznego, łączącego możliwości projektowania swobodnego i opartego na regułach. Dzięki temu profesjonalnemu rozwiązaniu masz zintegrowane narzędzia do projektowania blach, ram, rur, kabli i wiązek przewodów, układu, renderowania, symulacji, projektowania maszyn i wielu innych. Co więcej, program obsługuje pliki TrustedDWG® i oferuje zaawansowane funkcje definicji oparte na modelu, umożliwiające integrację informacji produkcyjnych bezpośrednio w nim. Jest szeroko stosowany przez inżynierów mechaników, którzy potrzebują specjalistycznych, zautomatyzowanych narzędzi do projektowania oraz przygotowania do produkcji.

Autodesk Inventor zapewnia narzędzia potrzebne do kontrolowania i zarządzania danymi generowanymi przez złożone projekty zespołów

Korzystanie z programu Autodesk Inventor w produkcji addytywnej

Autodesk Inventor to jeden z najczęściej używanych na świecie programów do projektowania mechanicznego CAD 3D, służący do tworzenia cyfrowych prototypów, wykorzystywanych w projektowaniu produktów, wizualizacji i symulacji projektów mechanicznych. Wykorzystuje techniki parametrycznego modelowania bryłowego, aby szybko modyfikować i dostosowywać cechy geometryczne projektu produktu, dzięki wysoce intuicyjnemu przepływowi pracy. Celem druku 3D jest wytworzenie modeli o prawidłowej siatce, które można wyeksportować jako pliki STL. Model 3D utworzony za pomocą oprogramowania Autodesk Inventor ma zamknięte ściany (tworzące bryłę) i idealnie utworzoną siatkę.

W ramach tego oprogramowania znajduje się specjalistyczne narzędzie, przeznaczone do współpracy z drukarkami 3D. W tym środowisku można zdefiniować orientację części, wykonać bezpośrednie modelowanie itp. Co więcej, użytkownicy mają możliwość wysłania projektu części do wybranej drukarki 3D. W opcjach drukowania można dostosować strukturę siatki, jednostki, a nawet kolor.

Przykładowa siatka utworzona za pomocą oprogramowania Autodesk Inventor

Proces projektowania 3D jest jednym z najważniejszych etapów przygotowania do produkcji addytywnej. Z jakością wykonanych modeli trójwymiarowych bezpośrednio związane są bowiem podstawowe właściwości gotowych elementów. Na etapie projektowania należy uwzględnić wiele istotnych czynników takich jak m.in. grubości ścian przygotowywanego modelu, jego strukturę wewnętrzną czy siły działające na dany element w realnych warunkach jego pracy. Dzięki zaawansowanym programom takim, jak Autodesk Inventor projektanci AM3D z tymi wyzwaniami nie muszą się mierzyć sami.

Jeżeli jesteś zainteresowany usługą projektowania na zlecenie, skontaktuj się z nami za pośrednictwem formularza, który dostępny jest tutaj.

Chcesz rozpocząć współpracę?

Wyceń zlecenie lub napisz do nas