AM3D w gronie najbardziej nowoczesnych firm z sektora przemysłowego!

Po 6 etapach konkursu Fabryka Przyszłości Rada Programowa ogłosiła listę Laureatów Edycji 2022. Wśród wyróżnionych przedsiębiorstw jest AM3D – interaktywna platforma do produkcji addytywnej na żądanie.

Do tegorocznej edycji konkursu Fabryka Przyszłości zgłosiło się kilkadziesiąt fabryk działających na polskim rynku. Sam konkurs obejmował siedem kategorii konkursowych odpowiadających filarom transformacji w kierunku fabryk przyszłości, zgodnych z metodą Advanced Manufacturing (ADMA).

AM3D zdobyło wyróżnienie w kategorii Fabryka Cyfrowa.

Previous slide
Next slide

General Manager AM3D podczas oficjalnego wręczenia nagród w Konkursie Fabryka Przyszłości 2022 

„Projektując Konkurs Fabryka Przyszłości, poszukiwaliśmy kryteriów oceny, które będą obejmowały zarówno najistotniejsze funkcje zarządzania przedsiębiorstwem produkcyjnym, takie jak strategia, doskonałość operacyjna i produktowa, zarządzanie łańcuchem dostaw, dbałość o pracowników, czy aktywność w zakresie minimalizowania negatywnego wpływu na środowisko, jak i najbardziej aktualne koncepcje i trendy technologiczne – czyli dobre praktyki w zakresie wdrażania rozwiązań z zakresu szeroko pojętego Przemysłu 4.0. Wybraliśmy metodę Advanced Manufacturing obejmującą siedem obszarów transformacji. Dzięki współpracy z Partnerami – Agoria i Sirris – twórcami Programu Factories of the Future w Belgii, wdrażamy ją z sukcesem już od dwóch lat, zapewniając wymianę doświadczeń, przy stałej dbałości o zachowanie kontekstu krajowego” – argumentuje dr Anna Pająk; Dział Ekosystemu Przemysłu Przyszłości FPPP; Kierownik Projektu Fabryka Przyszłości.

Promocja cyfrowej transformacji

Konkurs Fabryka Przyszłości organizowany jest przez Fundację Platforma Przemysłu Przyszłości od 2021 roku. Jego inicjatywą jest wsparcie rozwoju ekosystemu polskiej gospodarki w kontekście wyzwań związanych z technologiami przełomowymi jak sztuczna inteligencja, blockchain, chmura obliczeniowa czy technologie kwantowe. W ramach konkursu nagradzane są fabryki z sukcesem wdrażające innowacyjne rozwiązania w obszarach transformacji technologicznej, ekologicznej i organizacyjnej. Konkurs obejmuje 7 kategorii konkursowych odpowiadającym filarom transformacji cyfrowej zgodnie z metodologią ADMA. Są to: Zaawansowane Technologie Produkcyjne, Fabryka Cyfrowa, Fabryka Ekologiczna, Kompleksowa inżynieria zorientowana na klienta, Organizacja skupiona na człowieku, Inteligentna produkcja oraz Otwarta fabryka skoncentrowana na łańcuchu wartości.

Konkurs Fabryka Przyszłości został objęty Patronatem Honorowym Ministerstwa Funduszy i Polityki Regionalnej oraz Ministerstwa Rozwoju i Technologii, a także patronatem instytucjonalnym przez EIT Manufacturing, Agencję Rozwoju Przemysłu S.A., Bank Gospodarstwa Krajowego, Fundację Amerykańskiej Izby Handlowej w Polsce, Polsko-Niemiecką Izbę Przemysłowo-Handlową.

Fabryka Cyfrowa AM3D

Platforma do produkcji addytywnej na zlecenie

Oparta o najnowocześniejsze rozwiązania dostępne na rynku, jak i tworzone we własnym zakresie, interaktywna platforma AM3D pozwala klientowi samodzielnie – za pomocą mechanizmu wyceny produkcji 3D online – oszacować koszty wytwarzania wraz z dopasowaniem odpowiedniego materiału i technologii postprocessingu 3D przed złożeniem zamówienia. Oferuje inteligentną produkcję addytywną w kilku technologiach przyrostowych, w pełni dostosowaną do specyficznych wymagań zleceniodawców.

Wychodząc naprzeciw potrzebom klientów, AM3D oferuje również usługi modelowania 3D, inżynierii odwrotnej oraz przygotowania projektów do druku 3D w przemysłowych technologiach proszkowych i żywicznych, usługi skanowania 3D oraz badania materiałowe.

AM3D działa w modelu produkcja cyfrowa jako usługa, umożliwiając wytwarzanie części z cyfrowego pliku zaimplementowanego bezpośrednio do systemu przez klienta. Pozwala to na łatwe i szybkie złożenie zamówienia na wytworzenie pojedynczych komponentów lub niskoseryjnej produkcji, co zapewnia elastyczność i optymalną ekonomię wytwarzania, jak również dostosowanie do indywidualnych wymagań zleceniodawcy.

Dzięki platformie AM3D firmy mogą zaspokoić popyt na określone części bez konieczności uwzględniania wysokich kosztów, jak to ma miejsce w masowej produkcji, a transformacja cyfrowa może być dostępna dla wszystkich zainteresowanych przedsiębiorców.

Chcesz rozpocząć współpracę?

Wyceń zlecenie lub napisz do nas