Addwerk pierwszy w Europie drukuje białe części na urządzeniu HP Jet Fusion 5420W

Addwerk jest pierwszą firmą w Europie, która włączyła do swojej floty produkcyjnej urządzenia z serii HP Jet Fusion 5420W w celu addytywnej produkcji gotowych wyrobów.

Startup powstał w 2017 roku i od początku stawiał na przemysłowe rozwiązania do druku 3D od HP. Wtedy zaimplementowano rozwiązanie z serii Jet Fusion 4200 3D, które pozwala na produkcję części z nylonów PA 11 i PA 12 oraz elastomeru TPA.  

Drukarka HP Jet Fusion 5420W w labie Addwerk

Wdrożenie najnowszego rozwiązania HP to potwierdzenie strategi firmy Addwerk jako partnera produkcyjnego, dostarczającego klientom kompleksowe rozwiązania, których nie mogą zapewnić firmy oferujące obróbkę skrawaniem lub formowanie wtryskowe, szczególnie w wytwarzaniu niestandardowych produktów, krótkich serii oraz prototypów.

W technologicznej czołówce

Addwerk ma również doświadczenie w wykańczaniu powierzchni części wytwarzanych addytywnie, tak aby spełniały one określone wymagania techniczne. Posiadając rozwiązania HP z serii Jet Fusion 4200 3D Addwerk wytwarzał addytywnie części w kolorze ciemnoszarym, które było trudno barwić. W 2022 roku firma zainwestowała w zrobotyzowaną linię do postprocessingu, którą opracowano wewnętrznie. A teraz, dzięki nowemu rozwiązaniu HP – 5420W, mogą produkować białe części z PA 12, które są gotowe do barwienia w każdym kolorze zaraz po wydrukowaniu. Linia robotyczna została zintegrowana z systemem ERP, aby zapewnić bardzo szybką obsługę, spełniającą wysokie wymagania klientów przemysłowych. 

Porównanie surowego wydruku z barwionym - technologia HP MJF, materiał PA 12W

Model biznesowy produkcji jako usługi, w którym działa Addwerk, otwiera nowe możliwości
w projektowaniu dla wielu sektorów przemysłu.
Umożliwia również elastyczność, wysokiej jakości wykończenie powierzchni i masową personalizację.

 Produkcja addytywna jest ponadto bardziej zrównoważona, a firma Addwerk stale dążąc do jak najbardziej ekologicznego wytwarzania, chce być również zrównoważona energetycznie, dlatego lokuje swoją siedzibę w nasłonecznionym obszarze pozwalającym magazynować energię słoneczną.

Dyrektor generalny Addwerk — Ferran Verdaguer wyjaśnia, że sektorem, który najbardziej korzysta z technologii addytywnych obecnie i w najbliższej przyszłości, jest sektor motoryzacyjny. Wynika to wg niego z rozwoju pojazdów elektrycznych, których komponenty z powodzeniem wytwarzano już addytywnie na platformiwe Addwerk.

Chcesz rozpocząć współpracę?

Wyceń zlecenie lub napisz do nas