Przyszłość produkcji z drukiem 3D w roli głównej

Produkcja przyrostowa w pierwszej połowie 2021 roku okazuje się być coraz bardziej popularną metodą wytwarzania, jak wynika z danych raportowanych przez Elmec 3D – firmę oferującą outsourcing przemysłowego druku 3D na rynku europejskim.  

Według raportów sprzedażowych z pierwszego i drugiego kwartału 2021 roku wzrosła liczba firm, które zainwestowały w druk 3D, aby móc zarządzać elastyczną produkcją we własnych biurach, bez uciekania się do zakupów z zagranicy.

Powrót do produkcji w kraju prowadzenia działalności w tym roku był koniecznym wyborem z uwagi na ograniczenia związane z pandemią, ale stanowi również trend, trwający w Europie już od 2014 roku.
Wśród czynników, które przyczyniły się do tego trendu, jest wzrost cen surowców, wpływający w 2021 roku na spowolnienie tradycyjnej produkcji: żelazo, miedź, olej i drewno zanotowały podwyżkę odpowiednio o 38%, 26%, 53% oraz 7%. Do tego dochodzi wzrost kosztów, jak i czasu transportu kontenerów statkiem.

Elmec 3D obserwuje dwie tendencje w zakresie przyjęcia wytwarzania przyrostowego jako metody produkcji.

Wzrost zakupów sprzętu

Pierwszy z nich to wzrost zakupów sprzętu, zwłaszcza w sektorze przemysłowym (ponad 50%). Dobrym przykładem jest firma DUEPI współpracująca z Elmec 3D, która specjalizuje się w formowaniu tworzyw sztucznych z polimerów i płynnego silikonu.

Posiadając już drukarki 3D oparte na technologii proszkowej HP Multi Jet Fusion 3D, firma zainwestowała w najnowsze urządzenie z tej serii (HP JF 5210 3D), aby zwiększyć produkcję druku 3D, dodając możliwość wytwarzania komponentów z TPU, termoplastycznego elastomera stworzonego specjalnie dla technologii MJF.

Firma DUEPI produkując coraz więcej komponentów we własnych fabrykach, może tworzyć je szybciej, dostosowując do określonych wymagań projektowych. Wytwarzanie przyrostowe pozwala również na  działanie zgodne z logiką Lean Manufacturing — metodą zarządzania produkcją, opartą na elastyczności i poszukaniu rozwiązań mogących zoptymalizować procesy wytwarzania. Dlatego DUEPI już 3 lata temu zdecydowało się zintegrować druk 3D z innymi metodami wytwórczymi w firmie, zgodnie z coraz bardziej specyficznymi potrzebami swoich klientów.

Korzyści, jakie DUEPI osiągnęła dzięki wdrożeniu druku 3D w swoich procesach produkcji, są bardzo znaczące: brak ograniczeń projektowych w odniesieniu do kształtu lub geometrii wytwarzanego komponentu; możliwość produkcji nawet małych, niestandardowych partii, szybkość produkcji, całkowita personalizacja oraz możliwość dokonania zmian/optymalizacji części. 

Produkcja addytywna z zastosowaniem systemów HP 3D

Wzrost zapotrzebowania na materiały eksploatacyjne

Drugi trend to z kolei wzrost zapotrzebowania na materiały eksploatacyjne, potwierdzający zwiększenie udziału produkcji z wykorzystaniem wytwarzania addytywnego w firmach. 

Najbardziej pożądanym materiałem jest poliamid PA 12, który dzięki swoim właściwościom, takim jak lekkość i odporność mechaniczna, stanowi najbardziej wszechstronny materiał wytwórczy w różnych sektorach — od przemysłu, przez motoryzację, modę, po medycynę i wiele innych.

Co więcej, ogromny potencjał tych materiałów tkwi w ich możliwości ponownego wykorzystania: technologia HP MJF 3D gwarantuje bardzo wysoki wskaźnik ponownego wykorzystania nadmiaru proszku po produkcji, który osiąga np. 100% w przypadku polipropylenu.

dłuższej perspektywie to drukarki metalowe i polimerowe skoncentrowane na masowej produkcji będą wpływać na rozwój branży druku 3D. Elmec 3D przewiduje, że wzrost przychodów z dostaw przemysłowych systemów do druku 3D (który stanowił 63% globalnych przychodów ze sprzedaży sprzętu w III kwartale 2020 r.) będzie nadal rósł. W tym obszarze znajdują się urządzenia pracujące w technologiach ukierunkowanych na produkcję masową — SLS, MJF, HSS i SLA, DLP, DLS / CLIP.

Chcesz rozpocząć współpracę?

Wyceń zlecenie lub napisz do nas