Nowa technologia druku na platformie AM3D – wprowadzenie do stereolitografii (SLA)

Postępy w druku 3D zmieniają sposób, w jaki firmy podchodzą do prototypowania i produkcji. Wytwarzanie przyrostowe w różnych branżach pomaga profesjonalistom obniżyć koszty outsourcingu, szybciej iterować, optymalizować procesy produkcyjne, a nawet tworzyć zupełnie nowe modele biznesowe.

Stereolitografia (SLA) stała się bardzo popularną technologią druku 3D ze względu na jej zdolność do wytwarzania dokładnych i izotropowych oraz wodoszczelnych części z szeregu zaawansowanych materiałów o doskonałych właściwościach mechanicznych, oferujących gładkie wykończenie powierzchni.

Przykładowe wydruki 3D w technologii SLA realizowane na platformie AM3D

Na czym polega druk 3D w technologii SLA (stereolitografii)?

SLA to najstarsza technologia druku 3D, która polega wytwarzaniu modeli warstwa po warstwie z płynnej żywicy, utwardzanej za pomocą światła — wiązki lasera, odbitej przez lustro. Po wydrukowaniu modele 3D powstałe w tej technologii wymagają postprodukcji — muszą zostać oddzielane od platformy roboczej, a wszelkie konstrukcje wsporcze, które zostały wydrukowane wraz z nimi, trzeba usunąć.

Główne różnice między drukiem SLA a innymi procesami leżą w stanie skupienia materiałów budulcowych oraz w źródle energii wiązania lub utwardzania. Większość drukarek 3D pracuje z materiałami stałymi, takimi jak proszki lub włókna tworzyw sztucznych (FDM,SLS, MJF). SLA bazuje natomiast na płynnej żywicy.

W zależności od technologii druku 3D składnikiem wiążącym mogą być spoiwa chemiczne (MJF), podgrzewane dysze (FDM) i lasery. Stereolitografia z kolei opiera się na utrwalaniu z wykorzystaniem światła UV, na które reaguje światłoczuła żywica.

Opracowana na potrzeby przemysłu technologia SLA z uwagi na toksyczność żywicy oraz środków do czyszczenia, które mogą powodować zagrożenie dla zdrowia użytkownika, wymaga obsługi przeszkolonego operatora.

Jest uznawana jest przez wielu za jedną z najbardziej ekonomicznych metod przyrostowych. Drukowane elementy łączą w sobie wysoką dokładność z dużą gładkością powierzchni, co sprawdza się zarówno w przypadku tworzenia modeli koncepcyjnych i prototypów, jak również gotowych do użytku komponentów czy części zapasowych/zamiennych. 

Jak zbudowana jest drukarka 3D w technologii SLA

Jakie są korzyści z druku 3D w technologii SLA?

Coraz więcej firm decyduje się na zakup drukarek 3D – najczęściej z myślą o wytwarzaniu prototypów. W wielu fabrykach druk 3D usprawnia również procesy technologiczne i produkcyjne. Przedsiębiorstwa mogą podnieść wydajność wytwarzania i montażu oraz eliminować błędy projektowe.

Technologia SLA oferuje wysoką precyzję wytwarzania i gładkość powierzchni otrzymanych wydruków, porównywalną do formowania wtryskowego. Pozwala uzyskać skomplikowane geometrie, bardzo drobne detale oraz cienkie ściany. Oferuje szeroki wybór materiałów — od sztywnych po elastyczne.

Stereolitografia przede wszystkim sprawdza się w szybkim prototypowaniu lub opracowaniu gotowego produktu w wysokiej rozdzielczości.

Wydruki SLA nie mają wytrzymałości części drukowanych w 3D takich jak uzyskiwane w SLS lub FDM, ale zwykle mogą osiągnąć znacznie wyższy poziom szczegółowości i skomplikowaną geometrię. Technologia sprawdza się zatem w tworzeniu wizualnych prototypów. Może być również używana do wykonywania modeli odlewniczych, wyprasek do form wtryskowych, wzorów protetycznych, prototypów implantów medycznych, elementów konstrukcyjnych oraz półprzeźroczystych modeli.

Materiały wykorzystywane w technologii SLA

Materiałami wykorzystywanymi w technologii SLA są termoutwardzalne ciekłe żywice fotopolimerowe. Przemysłowe drukarki 3D mają szeroki zakres dostępnych materiałów, co pozwala uzyskać wymagane właściwości dla wydrukowanego w tej technologii modelu.  

Na platformie AM3D dysponujemy sztywnymi żywicami, takimi jak Tough 2000 Resin, z których można wytwarzać formy, obudowy oraz oprzyrządowanie, złącza i inne elementy podlegające zużyciu. Dysponujemy również żywicami elastycznymi (Flexible 80A Resin) odpowiednimi do produkcji uszczelek, przewodów, osłon, a także wkładek antypoślizgowych czy uchwytów.

Przekonaj się, że warto zaufać fachowcom z bogatym doświadczeniem w tej branży i testuj naszą platformę, zyskując przewagę konkurencyjną w biznesie!

Chcesz rozpocząć współpracę?

Wyceń zlecenie lub napisz do nas