Innowacje 3D w medycynie, czyli o wystawie modeli anatomicznych Hospital de Sant Pau de Barcelona i HP

Od 11 czerwca do 16 lipca 2021 r. w holu głównym szpitala de Sant Pau de Barcelona, HP wspólnie z zespołami opieki zdrowotnej tej renomowanej placówki, organizuje wystawę „Innowacje 3D w medycynie”.

Hospital de Sant Pau i HP rozpoczęły współpracę w styczniu 2020 r. od opracowania aplikacji do druku 3D w medycynie, zwłaszcza w zakresie tworzenia modeli anatomicznych do planowania złożonych operacji. 24 lutego tego samego roku jeden z tych modeli przekształcony w hologram został zaprezentowany podczas pierwszej interwencji chirurgicznej, w której zastosowano tę technologię w Hiszpanii.

Druk 3D w szpitalach

Technologie 3D zmieniają opiekę zdrowotną od ponad 20 lat. Są wykorzystywane w różnych aplikacjach – od projektowania i produkcji spersonalizowanych urządzeń, po planowanie złożonych procedur klinicznych i skuteczniejsze szkolenie przyszłych lekarzy.

Modele anatomiczne, prezentowane na wystawie HP i Hospital de Sant Pau to między innymi wielokolorowe wydruki wątroby, model 3D klatki piersiowej ze zrośniętym mostkiem, serca ze zmianami wywołanymi chorobą lub wadami wrodzonymi, które są odwzorowane na podstawie danych poszczególnych pacjentów.

Previous slide
Next slide

Technologie trójwymiarowe stosowane w planowaniu przedoperacyjnym są szczególnie przydatne w badaniu złożonych przypadków klinicznych, które są trudniejsze do oceny przy użyciu wyłącznie standardowych metod radiologicznych.

Jedną z głównych zalet technologii 3D w planowaniu przedoperacyjnym jest lepsze zrozumienie anatomii w szczególnie złożonych przypadkach, na przykład w chirurgicznej separacji bliźniąt syjamskich. Ta szczególnie skomplikowana operacja jest czasochłonna, a powikłania pooperacyjne są bardzo częste w tego typu zabiegach.

Możliwość zobaczenia i wizualizacji oraz zabawy z modelami przed operacją ma ogromny wpływ na to, jak planujemy i wykonujemy dany zabieg” uważa chirurg plastyczny, Juling Ong, na co dzień wykonujący skomplikowane operacje z wykorzystaniem dostępnych innowacji, między innymi druku 3D.

Modele anatomiczne 3D są również nieocenione w edukacji przedoperacyjnej pacjentów. Te spersonalizowane, oparte na unikalnej anatomii, mogą pomóc chirurgom lepiej zilustrować i wyjaśnić pacjentom zarówno występujące patologie, jak i procedury wymagane do ich skorygowania.

Współczesna medycyna, dążąc do większej personalizacji, oczekuje reprezentacji badanego lub leczonego fragmentu ciała przestrzennie, aby zapewnić personelowi medycznemu dokładniejszą wiedzę o konkretnym przypadku chorobowym, dlatego druk 3D staje się coraz bardziej popularnym narzędziem zarówno diagnostycznym, jak i edukacyjnym. 

Chcesz rozpocząć współpracę?

Wyceń zlecenie lub napisz do nas