odporność na ściskanie

Jesteś gotowy do współpracy?

Albo masz pytanie?

Jesteś gotowy do współpracy?

Albo masz pytanie?