badania-twardosci-materialu-positector-200

Pomiar twardości materiału / grubości powłoki / grubości cienkich folii

Zaawansowana głowica 200 wraz z sondą pomiarową i przystawkami do pomiaru twardości według skali Shore’a A i D

Istnieje wiele różnych metod pomiaru grubości materiału. Dobieramy je pod kątem materiału, z którego wykonany jest dany element.

Dysponujemy odpowiednią aparaturą badawczą do zastosowania wielu metod pomiaru grubości powłoki. Możemy zastosować metodę magnetyczną, metodę prądów wirowych, skorzystać z mierników ultradźwiękowych lub przeprowadzić badanie z zastosowaniem nacięcia klinowego.

Dla naszych klientów mamy możliwość pomiarów:

  • Twardości wg. Skali Shore’a A oraz D
  • Grubości powłoki lakierniczej

Metody pomiarów:

Zastosowanie mierników ultradźwiękowych – polega na określeniu czasu wymaganego na przejście krótkotrwałego impulsu ultradźwiękowego emitowanego z przetwornika przez grubość powłoki. Grubość powłoki obliczana jest jako iloczyn znanej prędkości fali w danym materiale powłoki i czasu przejścia impulsu, a wynik w zależności od zastosowanej głowicy pomiarowej dzielony jest przez ilość przejść impulsu przez badaną powłokę.

Metoda z zastosowaniem nacięcia klinowego – znajduje zastosowanie we wszystkich układach powłoka-podłoże. Szczególnie popularna w przypadku powłok wielowarstwowych, pod warunkiem, że warstwy w znaczny sposób różnią się od siebie. Metoda nacięcia klinowego wymaga użycia odpowiedniego przecinaka i mikroskopu optycznego o powiększeniu około 50x z urządzeniem oświetleniowym. Pomiar polega na wykonaniu nacięcia warstwy powłoki aż do materiału podłoża. Za pomocą mikroskopu należy zmierzyć rzut połowy wysokości wykonanego nacięcia i w oparciu o wzory matematyczne obliczyć grubość poszczególnych warstw.

Pozostałe badania

Sprawdź co jeszcze możemy dla Ciebie zrobić

Zamów także usługę druku 3D